Amakosa akorwa n’abantu benshi bagitangira imishinga

Gutangira umushinga birategurwa kandi bikigwa neza. Abantu benshi bagira ibitekerezo by’imishinga bashobora gukora, ariko abatangira iyo…

Uko wakorera amafaranga ku rubuga rwa You Tube

Mu nyandiko yacu yatambutse mbere (KANDA HANO UYISOME) twagaragaje uburyo bunyuranye bwo gukorera amafaranga kuri interineti.…

Ibisabwa kugira ngo utangire guhembwa na You Tube

Nk’uko twabigarutseho mu nyandiko zacu za mbere, urubuga rwa You Tube rutanga amafaranga ku bantu barukoresha…

Urutonde rw’abunganira abasora rwatangajwe n’Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Imisoro n’Amahoro (RRA)

IKigo cy’Igihugu gishinzwe Imisoro n’Amahoro, Rwanda Revenue Authority (RRA) cyatangaje urutonde rw’inyongera rw’abunganira abasora bazwi nka…

Uko wafungura You Tube Channel

Mu nyandiko zacu zatambutse, twanditse ko gukoresha urubuga rwa You Tube nabyo biri mu buryo wakoresha…

Abantu binjiza amafaranga menshi kuri You Tube ku isi

Urubuga rwa You Tube ruhemba abarukoresha (abazwi nka You Tubers) mu buryo bunyuranye. Abakoresha You Tube…

Inama zagufasha gukoresha no gucunga neza amafaranga yawe

Kumenya gukoresha amafaranga no kuyacunga neza naryo ni ibanga rikomeye rishobora kukugira umukire. Hari abantu bazwi…

Amabanga yagufasha kuba umukire muri iki gihe

Kuba umukire no gutera imbere ntabwo byizana. Biraharanirwa kandi birakorerwa. Mu nyandiko y’uyu munsi tugiye kuvuga…

Zimwe mu mpamvu zituma umushinga wawe utunguka

Hari imishinga myinshi itangira ariko ikazarinda ifunga idatanze inyungu ku bayikoze. Uko guhomba kw’imishinga guturuka ku…

Present and future highly paying skills and competences

Here is the list of skills and competences that are more likely to offer a big…

Open chat
Please contact us!