Abantu binjiza amafaranga menshi kuri You Tube ku isi

Urubuga rwa You Tube ruhemba abarukoresha (abazwi nka You Tubers) mu buryo bunyuranye. Abakoresha You Tube…

Inama zagufasha gukoresha no gucunga neza amafaranga yawe

Kumenya gukoresha amafaranga no kuyacunga neza naryo ni ibanga rikomeye rishobora kukugira umukire. Hari abantu bazwi…

Amabanga yagufasha kuba umukire muri iki gihe

Kuba umukire no gutera imbere ntabwo byizana. Biraharanirwa kandi birakorerwa. Mu nyandiko y’uyu munsi tugiye kuvuga…

Zimwe mu mpamvu zituma umushinga wawe utunguka

Hari imishinga myinshi itangira ariko ikazarinda ifunga idatanze inyungu ku bayikoze. Uko guhomba kw’imishinga guturuka ku…

Present and future highly paying skills and competences

Here is the list of skills and competences that are more likely to offer a big…

Ubucuruzi bugezweho muri iki gihe

Ubucuruzi ni umwe mu mishinga ikomeye yagufasha kwiteza imbere no kuba umukire. Mu nyandiko zacu zatambutse…

Amabanga yagufasha kugabanya amafaranga ukoresha ukongera ayo uzigama

Mu nyandiko yacu yatambutse mbere, (KANDA HANO UYISOME) twagaragaje ko rimwe mu mabanga yagufasha kuzigama amafaranga…

Uko wakorora inkoko

Ubworozi bw’inkoko buri mu mishinga igezweho ifasha abantu benshi kwiteza imbere mu gihe gito. Nkuko twabigarutseho…

Imishinga yunguka vuba wakorera mu Rwanda

Mu gihe uteganya gukora umushinga waguteza imbere, ugomba kumenya niba ari umushinga ugamije inyungu za vuba…

Ubworozi bw’inkoko: ibiryo by’inkoko zitera amagi

Nk’urubuga rugamije gukangurira abantu kwiteza imbere, uyu munsi tugiye kuvuga ku bworozi bw’inkoko nk’umwe mu mishinga…

Open chat
Please contact us!