Amabanga yagufasha kuba umukire muri iki gihe

Kuba umukire no gutera imbere ntabwo byizana. Biraharanirwa kandi birakorerwa. Mu nyandiko y’uyu munsi tugiye kuvuga…

Open chat
Please contact us!