Imishinga yunguka vuba wakorera mu Rwanda

Mu gihe uteganya gukora umushinga waguteza imbere, ugomba kumenya niba ari umushinga ugamije inyungu za vuba…

Open chat
Please contact us!